รายชื่อลูกค้าที่เคยเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และลูกค้า(บางส่วน)

 หลักสูตรอบรมสัมมนา ออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์

 จัดอบรมโซล่าเซลล์มากว่า 20 ปี ถึง159 รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารับการอบรมมากกว่า 5,000 ราย สามารถสร้างธุรกิจ เถ้าแก่ใหม่ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายหลายพันล้านบาท

1 บริษัท ธนโชติ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

2 บริษัท ออโมเมชั่น เซอร์วิส จำกัด

3 บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

5 การไฟฟ้านครหลวง

6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

7 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -กรุงเทพฯ

9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -นครสวรรค์

10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

11 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

12 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นนทบุรี

13 บริษัท ปทุมธานีบริเวอรี่ จำกัด   ปทุมธานี

14 Thai Airways International Public Company Limited

15 PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.

16 CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.

17 PTT International Company Limited

18 TSSR AUCTION Co.,LTD.

19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

20 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  นนทบุรี

21 โรงแรมดุสิตธานี  ชลบุรี

22 วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร

23 สำนักพิมพ์สื่อและสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยพายัพ

24 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ - กรุงเทพฯ

26 รพ. ตระการพืชผล อุบลราชธานี

27 บริษัท ไทยซัมมิท จำกัด (มหาชน)

28 บริษัท มิสเตอร์ แท็กซ์ บิส จำกัด

29 บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด

30 บริษัท เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง จำกัด

31 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

32 บริษัท เอ ไอ บิส เน็ต (ไทย) จำกัด (มหาชน)

33 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด

34 บริษัท บรอดคาซท์ วิตามิน บี จำกัด

35 บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

36 บริษัท พานทอง กลการ จำกัด  ฉะเชิงเทรา

37 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด

38 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด

39 บริษัท ทรานซิชั่น อ๊อฟติคัล(ประเทศไทย) จำกัด

40 บริษัท ไมโครวิชั่น จำกัด  เชียงใหม่

41 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  สมุทรสาคร

42 บริษัท ซุปเปอร์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุงเทพฯ

43 บริษัท เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

44 บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

45 บริษัท ที.ที.เอ เพอร์เฟค จำกัด

46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย

47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขศิริออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส

48 บริษัท พ.รุ่งอนันต์ จำกัด

49 บ้านนาโซลาร์แพค  ชลบุรี

50 CTX Electronic Services Co.,Ltd.

51 Computer Union Co.,Ltd.

52 บริษัท  โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

53 จรัสพลคลินิค

54 บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด

55 THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.

56 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

57 บริษัท นีโอ มาสเตอร์ จำกัด

58 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

59 มหาวิทยาลัยรังสิต

60 บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด

61 บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด

62 บริษัท แบนโดแมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

63 บริษัท ดารามิค ประเทศไทย จำกัด

64 บริษัท โมลด์แอนไดด์ จำกัด

65 บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด

66 MATSUI(Asia) CO.,LTD.

67 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

68 บริษัท ไข่ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด

69 บริษัท เนสิต(ประเทศไทย) จำกัด

70 ศูนย์ฯ มสธ. ลำปาง

71 บริษัท อี.เอ็น.จี จำกัด

72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค

73 บริษัท เอ็นทีวีเซทเทลไลท์ จำกัด

74 บริษัท วัน โอ โฟร์ เทค จำกัด

75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยทวีทรัพย์

76 สำนักงานประปาเขต 2

77 สำนักงานการประปา สระบุรี

78 L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

79 V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.

80 บริษัท ดาต้า ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

81 บริษัท ดับเบิ้ลโอเซเว่น โพรเทคชั่น จำกัด

82 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

83 บริษัท ฤทธา จำกัด

84 บริษัท เอ็นโซล จำกัด

85 HATTAKORN LTD.

86 ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานอุบลราชธานี

87 WESTERN DIGITAL CO.,LTD.

88 UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.

89 บริษัท เอสอาร์ จำกัด

90 บริษัท ฮิวจ์เนส จำกัด

91 บริษัท เน็ทซอส จำกัด

92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแอนด์เรดอินเตอร์เนชั่นแนล

93 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

94 ร้านไพศาลอีเล็คทรอโทรนิค

95 สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลาการอาชีวศึกษา

96 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

97 บริษัท บ้านตะวันนา จำกัด

98 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น

99 บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันด์ จำกัด

100 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

101 บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเจเม้นท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

102 INSPIRE TECH CO.,LTD.

103 บริษัท เอสเอสเค เจนเนอรัล จำกัด

104 บริษัท วาบัวร์ลอด์จ จำกัด

105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอโรเม็ค

106 บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

107 บริษัท พรชัย1991 จำกัด

108 บริษัท รมิตา จำกัด

109 บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จำกัด

110 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

111 บริษัท ท๊อปซันอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

112 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

113 บริษัท เอทีพี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

114 บริษัท ซันไรซ์ คอร์เปอเรชัน เทรดดิ้ง จำกัด

115 หจก. เกรซ ซับพลาย

116 บริษัท ฟรีดอม คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เนทเวิร์ต จำกัด

117 007 Protection Co.,ltd

118 บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเน็ทเวิร์ค จำกัด

119 บริษัท สยามไฮโดรทรีทเมนท์ จำกัด

120 บริษัท มหานคร อาร์ไอเอ จำกัด

121 บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ยโสธร

123 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

124 Royal Garden Development Limited

125 หจก. พี. บี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

126 LUVATA HITACHI CABLE (THAILAND) LTD.

127 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด

128 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

129 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด

130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

131 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีดเดอร์เอ็นจิเนียริง

132 บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด

133 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

134 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก

135 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

136 บริษัท อินเตอร์โซล คอนซัลติ้ง จำกัด

137 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

138 บริษัท ปิยะสมบัติ แอสเซท จำกัด

139 สำนักงานจังหวัดยโสธร

140 บริษัท โทรี่ไทย จำกัด

141 บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

142 บริษัท พาเนล ทรานสปอร์ต จำกัด

143 บริษัท นครหลวงวีเนียร์ จำกัด

144 บริษัท เทคตรอน จำกัด

145 บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

146 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

147 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

148 บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด

149 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

150 บริษัท โปรอิมเมจเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

151 บริษัท โชติบัณฑ์ จำกัด

152 GENERAL TURBINE SERVICES CO.,LTD.

153 บริษัท เวลบิลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

154 บริษัท เอ็น เค เค จำกัด

155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส

156 บริษัท มานา เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช

158 บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด

159 บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด

160 บริษัท พลัสโก้ จำกัด

161 บริษัท ศูนย์วิจัยลิบ เฌอ บาย จำกัด

162 บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

163 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

164 บริษัท กิตติอีเล็ค โทรนิคส์ จำกัด

165 บริษัท สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จำกัด

166 DAIWA SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.

167 บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด

168 นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์1 ออฟฟิศ

169 บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

170 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

171 บริษัท รีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

172 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสธ์กรีน

173 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)

174 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด

175 บริษัท เอส. พี. ซี. อีเล็คทริค คอนโทรล จำกัด

176 บริษัท ช็อป เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

177 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

178 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

179 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

180 บริษัท นำทิศไทย จำกัด

181 บริษัท เอช. ที. แอนด์ที คอรปอเรชั่น จำกัด

182 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

183 บริษัท เอ. เอ็น. เอส. พรีซิชั่น

184 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด

185 บริษัท เมททัล ฟินิชชิ่ง เซอร์วิส จำกัด

186 สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

187 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

188 บริษัท ไอด้าเทค จำกัด

189 บริษัท เมมเบอร์เทค จำกัด

190 บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด

191 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์

192 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด

193 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง

194 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซคอน เทค ซัพพลาย

195 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

196 บริษัท ชุมภา เทคโนโลยี จำกัด

197 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

198 บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด

199 บริษัท ไอทีเทเลพาร์ท จำกัด

200 บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT

201 บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

202 บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด

203 บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

204 บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด

205 บริษัท พี.เจ.พี. จำกัด

206 3M Thailand Limited

207 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์

208 หจก. พี.เอ็น.เอส. หิรัญกาญจน์

209 สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก)

210 มหาวิทยาลัยราชภัฎ  อุบลราชธานี

211 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ชุมพร

212 ICAN Intertrade Co.,Ltd.  อุบลราชธานี

213 บริษัท จิระวงศ์ จำกัด

214 มหาวิทยาลัย นเรศวร พิษณุโลก

215 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

216 P SYSTEM PLUS CO.,LTD.

217 เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง

218 ร้านปรีชาอิเล็คทรอนิคส์  อุดรธานี

219 ร้านนิยมวอเตอร์เทค  น่าน

220 โรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง  กาญจนบุรี

221 บริษัท เบย์วอเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

222 บริษัท เบย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

223 มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (GREENPEACE SOUTHEAST ASIA THAILAND)

224 โรงเรียน พัทลุง  พัทลุง

225 โรงเรียน สตรี พัทลุง

226 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

227 อบต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

228 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

229 สถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง

230 ร้านขนุมลุง พัทลุง

231 บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

232 บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ท เขาใหญ่ จำกัด ปราจีนบุรี

233 หจก. ดับบลิวซีเอ็มคอนซัลแตนท์

234 มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี

235 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

236 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาซอฟต์แวร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

237 บมจ. ทรูมูฟ ,ปทุมธานี

238 รร. ศึกษานารีวิทยา บางบอน กรุงเทพฯ

239 สนง. ประกันสุขภาพแห่งชาติ  นนทบุรี

240 บริษัท ปิ่นทอง โฮลดิ้ง จำกัด สมุทรปราการ

241 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล กรุงเทพฯ

242 บมจ. เซปโก้ จำกัด  กรุงเทพฯ

243 บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จำกัด สาขาสงขลา

244 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

245 บริษัท Fabrinet  จำกัด

246 Thai GMB Industry Co.,Ltd.  ปราจีนบุรี

247 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

248 Cal-Comp Electronics (Thailand)  PLC เพชรบุรี

249 บจ. แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพ

250 บจ. ทิวป่าไม้งามรีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี

251 หจก. ดับบลิวซีเอ็มคอนซัลแตนท์

252 มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี

253 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

254 อบต. หินตก ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช

255 อสมท  พัทลุง

256 ร้านขนมลุง  พัทลุง

257 โรงเรียนสตรีพัทลุง  พัทลุง

258 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  พัทลุง

259 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

260 บริษัท บางกอกกรีนไล้ท์ติ้ง จำกัด, กรุงเทพ

261 บริษัท โกลเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด , กรุงเทพฯ

262 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด  สมุทรปราการ

263 บริษัท อีเอสซี แอนด์ เอสเอสเอการ์ดดิ้ง จำกัด

264 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

265 ร้านอัมพรโซล่าเซลล์  เชียงราย

266 Electrical Work Service Limited Part.

267 บจ. จงเจริญกรีนเอ็นเนอจี่   เชียงใหม่

268 โรงเรียนพัฒนาสมบูรณ์วิทยาคม

269 ASTV Thailand Co.,Ltd.

270 Valuation Engineering Co.,Ltd. สมุทรปราการ

271 iMCS  Asia Limited

272 บริษัท อาปา บ้านสวนแลนด์เนเจอร์ จำกัด

273 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด

274 บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด

275 บริษัท ทางด่วน กรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน)

276 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน นครปฐม

277 บริษัท กรีนเทครีนิว จำกัด

278 บริษัท มีเดีย เสิร์ซ  จำกัด

279 บริษัท  เจ.เอฟ.แอนวาน เมด จำกัด

280 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

281 บริษัท ไทยประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำกัด

282 KKK Innovation Agent and Supply Co.,Ltd.

283 ASC Marketing Co.,Ltd.  นครปฐม

284 Modernsave Intertrade Co.,Ltd

285 บริษัท ไอทีแคร์ จำกัด  ชลบุรี

286 Words Multivisions Co.,Ltd.

287 บริษัท ทริปเปิ้ล พี เทคโนโลยี จำกัด

288 Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd  กรุงเทพฯ

289 บริษัท คมศิลป์การพิมพ์ จำกัด  กรุงเทพฯ

290 NTD Engineering Co.,Ltd. กรุงเทพฯ

291 CRN Technology Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ

292 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด  กรุงเทพฯ

293 หจก. เจริญรุ่ง เทรดดิ้ง

294 SR AYUTTHAYA OA Co.,LTD.  อยุธยา

295 บริษัท เอชคอม พลัส จำกัด  นนทบุรี

296 หจก. สุรินทร์ ทีวี เน็ทเวิคร์  สุรินทร์

297 วิทยาลัยเทคนิค  จันทบุรี

298 บริษัท เอฟ แอนด์ บี ออแกนิคส์ จำกัด

299 ร้าน จุ๊อิเลคทรอนิคส์  พังงา

300 เทศบาลตำบลวังหลวง  ร้อยเอ็ด

301 บริษัท อุดรซันเนอร์จี จำกัด  อุดรธานี

302 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจร  ลำปาง

303 บริษัท สตาร์สินทรัพย์ จำกัด  นครราชสีมา

304 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  สงขลา

305 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

306 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  สงขลา

307 โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา  จำกัด  หาดใหญ่ สงขลา

308 บริษัท สยามชิตะ จำกัด   สมุทรปราการ

309 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์

310 บริษัท ยูเอส มาสเตอร์เทค จำกัด  สมุทรปราการ

311 Frontken (Thailand) Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ

312 DS Asset Management Co,.Ltd.  นนทบุรี

313 บริษัท รุ่งโรจน์คราฟท์ จำกัด  กรุงเทพฯ

314 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"   ปทุมธานี

315 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น

316 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย จำกัด 

317 บริษัท เซอร์เรส จำกัด  ศรีสะเกษ

318 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

319 บริษัท เคบิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

320 บริษัท อีจิซเทค จำกัด

321 บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด

322 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

323 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

324 บริษัท เน็กซ์แอทนาว จำกัด

325 หจก. เขมรัฐวิศวกรรม หนองแค สระบุรี

326 บริษัท เซอร์เรส จำกัด  ศรีสะเกษ

327 สมาคมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นนทบุรี

328 หจก. เชียงราย ไฟร์ แอน์ เรซคิว โปรดักส์

329 Enkei Thai Co.,Ltd.  สมุทรปราการ

330 หจก. เอ็น เอ คอนสตรัคชั่น นครราชสีมา

331 บริษัท สยามคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยี บุรีรัมย์

332 บริษัท โกลด์เฮ้าส์ มาเก็ตติ้ง จำกัด กาฬสินธุ์

333 Retailink (Thailand) Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ

334 บริษัท ตลาด เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ

335 หจก. กนกภิพัฒน์ 1997  หนองบัวลำภู

336  สวนตาเล็ก สุราษฎร์ธานี

337  POWER HUB  กรุงเทพฯ

338  บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด   สมุทรปราการ

339  หจก.พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ นครปฐม

340  บริษัท โอโซนา อินเตอร์ จำกัด เชียงใหม่

341  ENSERV Co., Ltd.   กรุงเทพฯ

342  บริษัท ปิโก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด   กรุงเทพฯ

343  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  กรุงเทพฯ

344  บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพฯ

345  บริษัท ซี เอ็น พี เทคโนโลยี่ กรุ๊ป จำกัด   ชลบุรี

346  บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด  กรุงเทพ

347  วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพฯ

348  Polytechnology Co.,Ltd.  นนทบุรี

349  บริษัท เวลตี้กลาส(ไทยแลนด์) จำกัด  นนทบุรี

350  บริษัท ศิริชัย อินเตอร์เทรด จำกัด   พิจิตร

351  หจก.ฟ้าใส วิศวกรรม   กรุงเทพฯ

352  บริษัท ยูพีเคซี จำกัด  นนทบุรี

353  หจก. 1721 กรุ๊ป นนทบุรี

354  บริษัท เอ.บี.เมดิคอล จำกัด คลองสามวา กรุงเทพฯ

355  หจก.รุ่งศิลปดอทคอม กรุ๊ป น่าน

356  หจก.แอล.อาร์.ฟาร์ม่า กรุงเทพฯ

357  ENDOMED (1999) CO.,LTD.

358  บริษัท ที เอส เค ดิสทริบิวชั่น จำกัด สุพรรณบุรี

359  บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

360  บจ. แม็กซิไมซ์ (2004) เอ็นจิเนียริ่ง   ปทุมธานี

361  กอร์เจียสทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อุบลราชธานี

362  บริษัท เอ็นพีอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020 จำกัด ปทุมธานี

363  Three Visions and Network Co.,Ltd. นนทบุรี

364  บจ. แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็นส์   กทม.

365  หจก.หนองยาวการเกษตร  สุรินทร์

366  ร้านฟร้อนท์เฟรนด์ อุตรดิตถ์

367  บริษัท ไทยพลาสติกโฮล จำกัด นครปฐม

368  บริษัท ไอ-บิลด์ อัพ จำกัด นนทบุรี

369  บริษัท ไทยซิน รีซอร์สเซส จำกัด กรุงเทพฯ

370  ร้านดอกแก้วกรุ๊ปโซล่าเซล สระแก้ว

371  บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด นนทบุรี

372  บจ. เอ็กซ์ทีม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)    กทม.

373  บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง

374  บริษัท บีบี มี่ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

375  บริษัท เอสพี มีเดีย จำกัด ภูเก็ต

376  บจ. ดับเบิ้ลยู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอร์ปอเรชั่น  กทม.

377  หจก.สีวลีกิจ ปทุมธานี

378  ร้านการเกษตร สุรินทร์

379  ร้านเวลธ์ วอเตอร์ ชลบุรี

380  ร้านทวีทูลส์ กรุงเทพฯ

381  สวนสองสิงห์  กรุงเทพฯ

382  บจ. เจ พีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) ระยอง

383  บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด นครปฐม

384  บริษัท เพาเวอร์ เฮ้าส์ อิเลคตริค จำกัด กรุงเทพฯ

385  บจ. เอ็กซ์ทีม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)    กทม.

386  บริษัท บุญเฉลิมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

387  บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ปราจีนบุรี

388  บริษัท พอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สกลนคร

389  สบายแมนชั่น กรุงเทพฯ

390  บริษัท ดีกรี ซิสเต็ม จำกัด นนทบุรี

391  บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด นครปฐม

392  พันธกิจฟาร์ม ขอนแก่น

393  ร้านสยามคูลแอร์ เซอร์วิส กรุงเทพฯ

394  บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ปราจีนบุรี

395  บริษัท พอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สกลนคร

396  บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

397  บริษัท เวอร์เทคซ์เคมิคอล จำกัด กรุงเทพฯ

398  บริษัท แมสบิสซ์ จำกัด  สมุทรปราการ

399  บริษัท แมสบิสซ์ จำกัด  สมุทรปราการ

400  หจก.โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแต๊นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

401  ธนกร กรวดทรายกรองน้ำ เชียงราย

402  ธนกร กรวดทรายกรองน้ำ เชียงราย

403  บจก.เรย์เพาเวอร์ สุราษฎร์ธานี

404  หจก. เอส. เค. พี ไฟฟ้าสื่อสาร สงขลา

405  JNT GROUP CO.,LTD. กรุงเทพฯ

406  หจก.แอลอีดี อาร์.เอส. (ไทย) กรุงเทพฯ

407  บจ. เอ็กซ์คลูซีฟ แอคเคาท์ติ้ง เน็ทเวิร์ค  ปทุมธานี

408  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา

409  บจ.บราเธอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส นครราชสีมา

410  หจก.วินเนอร์ทูล  ปราจีนบุรี

411  บริษัท เทลเม็กซ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ

412  บริษัท อิฐกร88 จำกัด กรุงเทพฯ

413  บจ. เอสพี เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ปทุมธานี

414  บริษัท จี.เอ็ม.แอล กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ

415  บริษัท ดอส แอนเทนน่า จำกัด สมุทรปราการ

416  บริษัท ทรีทเอิร์ธ จำกัด กรุงเทพฯ

417  บริษัท ศิริ อิเลคทริค จำกัด หาดใหญ่ สงขลา

418  บริษัท ดีเจนเอนจิเนียริ่ง จำกัด สงขลา

419  หจก.ยูเคเมด นครสวรรค์

420  บริษัท แฮปปี้ ฟุตแวร์ จำกัด กรุงเทพฯ

421  บริษัท ทีทีเอ็ม ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพฯ

422  บริษัท ไทยสอาด จำกัด นครราชสีมา

423  บริษัท เดอะเซฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จำกัด กรุงเทพฯ

424  หจก.แกมเมอร์เทค นนทบุรี

425  บริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด นครปฐม

426  บริษัท สมจิตฟาร์ม 2000 จำกัด นครปฐม

427  ใหญ่แอร์ อุตรดิตถ์

428  ร้านสมบัติผ้าใบ  ตาก

429  วรวุฒิการช่าง กรุงเทพฯ

430  บริษัท อคาส (ไทยแลนด์) จำกัด ปัตตานี

431  บริษัท กระบี่ประดิษฐ์เทรดดิ้ง จำกัด กระบี่

432  SINSIMON ENTERPRISE CO.,LTD.

433  บริษัท วัฒนานนท์ แอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

434  หจก.กัญญาณัฐพาณิชย์ ชลบุรี

435  หจก.มาย ฟินิช ปทุมธานี

436  หจก.ชัยภัทรโซลูชั่นเทคโนโลยี พระนครศรีอยุธยา

437  บริษัท ทานิโอบิส จำกัด ระยอง

438  ผู้ใหญ่บ้านหนองเสือ ขอนแก่น

439  บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด นครสวรรค์

440  ช่างออดบ่อบาดาล พิจิตร

441  บ้านสวนชิดตะวัน กำแพงเพชร

442  Perfect Services Co.,Ltd. สมุทรสาคร

443  หจก.ชโนทัย ลำปาง

444  บริษัท บริการร่วมค้าไทยจีน จำกัด กรุงเทพฯ

445  บริษัท จันทร์บัว (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

446  บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสอินดัสทรี จำกัด ระยอง

447  บริษัท โชคคุณมีกรุ๊ป.จำกัด สกลนคร

448  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยอง

449  ปัญญา แอร์ เซอร์วิส นนทบุรี

450  ศูนย์เกษตรรังนกแอ่น ประจวบคีรีขันธ์

451  บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น นนทบุรี

452  หจก. กิตติ อินทิเรีย สแตนเลส กรุงเทพฯ

453  บริษัท ไออีอีจี จำกัด สมุทรปราการ

454  ชาญชัยฟาร์ม ราชบุรี

455  บริษัท เพิ่มเพ็ญ จำกัด กรุงเทพฯ

456  ร้าน ต.กิจเจริญ ปราจีนบุรี

457  Infinity Engineering Management Co.,Ltd. กรุงเทพฯ

458  บริษัท เฮลตี้มีลส์ทูยู จำกัด สุราษฎร์ธานี

459  บจ. วิเศษรัตน์ ออโต้แก๊ส    พระนครศรีอยุธยา

460  บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ปทุมธานี

461  บริษัท ดิเอกซ์เพิร์ทโซลูชั่น จำกัด สมุทรสาคร

462  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด ระยอง

463  4 Power Engineering Co.,Ltd.

464  บริษัท ส่งเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพฯ

465  หจก.ที.เอ็น.ดี บาดาล  เพชรบูรณ์

466  ชาญชัยมอเตอร์ แอร์ สมุทรสาคร

467  บริษัท ไอโซเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ

468  บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

469  ร้าน ชุมนุม ไม้สัก กรุงเทพฯ

470  บริษัท ดำรงศักดิ์ขนส่ง จำกัด  กรุงเทพฯ

471  บจ.เอ็ม.เอ็น.เจ คอลเลคชั่น กรุ๊ป    กรุงเทพฯ

472  หจก. Banana 1689 Design  ปทุมธานี

473  บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด   นครศรีธรรมราช

474  บริษัท คราทอส มีเดียส์ จำกัด  กรุงเทพฯ

475  ศูนย์อนัตตานานาชาติ   นครปฐม

476  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่

477  บริษัท ศูนย์วิจัยเครน จำกัด   กรุงเทพฯ

478  บริษัท ไอส์แลนด์เทคโนโลยี จำกัด     ภูเก็ต

479  บริษัท ยิ่งเจริญ(2560) จำกัด    กรุงเทพฯ

480  ร้านคลินิกอิเล็กทรอนิกส์   เพชรบูรณ์

481  Assign Inter Group Co.,Ltd.   กรุงเทพฯ

482  บริษัท แฮปปี้แลนด์การช่าง จำกัด    กรุงเทพฯ

483  บริษัท โอ-ไทย เมทัล จำกัด    กรุงเทพฯ

484  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) กทม.

485  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) กทม.

486  บจ.เอสทีเอ็น(2016) เอ็นจิเนียริ่ง      นครปฐม

487  บจ. อาร์เอ็นเอส ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง ปทุมธานี

488  บริษัท ซันสกาย 2020 จำกัด สมุทรสาคร

489  หจก.พี.เจ.โพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพฯ

490  บริษัท อุบลเทค อินเตอร์เทรด จำกัด นนทบุรี

491  บริษัท ออโต้เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี

492  Hoffen Asia Co.,Ltd.

493  บจ. เค.เอส.แอล.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ปทุมธานี

494  หจก.ใช่เลย..เครื่องกรองน้ำ กาญจนบุรี

495  Allianz  AYUDHYA

496  บริษัท เอส ดับบลิว เพาเวอร์(2018) จำกัด กรุงเทพฯ

497  บริษัท เทลล์ติ ไฮโปรท์ จำกัด นนทบุรี

498  หจก.กิมเชียงวัสดุก่อสร้าง อุบลราชธานี

499  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

500  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน กรุงเทพฯ

501  VISTECH COSINE CO.,LTD. กรุงเทพฯ

502  บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด บุรีรัมย์

503  หจก.ออลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีซายน์   ขอนแก่น

504  บจ. เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   ชลบุรี

505  บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด   กรุงเทพฯ

506  บริษัท ซันสิริ จำกัด   สุราษฏร์ธานี

507  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ

508  บจ.เอเชียเฟรนไชร์แอสโซซิเอชั่น  ชลบุรี

509  บจ. เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย)   กรุงเทพฯ

510  บริษัท จี33 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กรุงเทพฯ

511  บจ.365 แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง   นครราชสีมา

512  ร้านหนึ่งโซล่าเซล   บ้านฉาง  ระยอง

513  บริษัท ดี แอนด์ พี ซับเซอร์วิส จำกัด ชลบุรี

514  บริษัท โฮมสมายล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชลบุรี

515  บริษัท ไทย-เยอรมัน ปิโตเลียมและเคมี จำกัด นนทบุรี

516  บริษัท คริสตัล ไลท์ แอลอีดี จำกัด ชลบุรี

517  Sri Yanee Beauty Care  กรุงเทพฯ

518  NTT Lighting Co.,Ltd.  นครราชสีมา

519  วัดหม่องกระแทะ กาญจนบุรี

520  นครทองการเกษตร ลพบุรี

521  ร้านสุขเกษตร อุดรธานี

522  ร้านนิชาช็อป ร้อยเอ็ด

523  บริษัท วิชชุกรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  กรุงเทพฯ

524  บริษัท สยาม เอ็นทีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี

525  บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด กทม.

526  บริษัท ทีโอเอ็ม ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพฯ

527  บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา

528  นิพนธ์ ผ้าม่าน ชลบุรี

529  Siam-Hitachi Elevator Co.,Ltd. ชลบุรี

530  บริษัท โฟกัส เวนเจอร์ จำกัด ปทุมธานี

531  บริษัท เอเวอร์โกลว์ อินเตอร์เทค จำกัด ชลบุรี

532  บริษัท บีดี อินเตอร์เทรด จำกัด นครปฐม

533  บริษัท เกรดเอพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด ระยอง

534  KPT Solartech Co.,Ltd.  ขอนแก่น

535  Builder Plus Co.,Ltd.   นนทบุรี

536  บจ.เอส.เค.พัทยา คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอพเม้นท์ ชลบุรี

537  MATT CHEMIE CO.,LTD.  สมุทรปราการ

538  บจ. เทเวนตี้โฟร์ เซเว่น เวลดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย กทม.

539  หจก.ทรงพล ซีคอนร์โฮม จันทบุรี

540  บริษัท ไทยชล อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด สมุทรปราการ

541  บริษัท โฮมไลท์ติ้ง ดีไซน์ จำกัด สงขลา

542  บริษัท เวียงคำ ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  บุรีรัมย์

543  บริษัท วชิราออร์กานิคส์ จำกัด   กรุงเทพฯ

544  บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์   กรุงเทพฯ

545  บริษัท ธันยนันท์ โปรดักส์ จำกัด  กรุงเทพฯ

546  บริษัท วัสดุภัณฑ์การก่อสร้าง (1992) จำกัด นนทบุรี

547  ร้านภาคใต้ โซล่าเซลล์ ชุมพร

548  หจก.ชัยยงค์ เอ็นจิเนียริ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี

549  บริษัท บุญยกิจเซอร์วิส จำกัด กรุงเทพฯ

550  บริษัท ซีอาร์บี36 จำกัด ประจวบคีรีขันธ์

551  บริษัท ซีดีเอ อินเตอร์กรุ๊ป 1999 จำกัด นนทบุรี

552  หจก.ดลกนก ฉะเชิงเทรา

553  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)  กรุงเทพฯ

554  บจ.ส.ไพบูลย์กิจ อพาร์ทเมนท์  กรุงเทพฯ

555  บริษัท ซีซีเจ ซัพลายส์ จำกัด กรุงเทพฯ

556  บริษัท เอสพีเอสวี ก่อสร้าง จำกัด สมุทรปราการ

557  บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด อยุธยา

558  บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด

559  ไร่หมอวิรัตกรีนฟาร์ม  กาฬสินธุ์

560  บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำกัด นครพนม

561  ร้านบูมอะไหล่ จันทบุรี

562  บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร๊อพเพอร์ตี้ จำก้ด กรุงเทพฯ

563  ร้านปราสาทเครื่องมือ สุรินทร์

564  เมืองไทยประกันชีวิต

565  บริษัท โปรเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด

566  ร้านบลูเวิร์ค วอเตอร์เทค นครปฐม

567  บริษัท โมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ

568  ร้านปิยะเครื่องกรองน้ำ นครปฐม

569  TRUE UNIVERSAL CONVERGENCE CO.,LTD

570  บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด กรุงเทพฯ

571  หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น ตรัง

572  Master Home    ชลบุรี

573  บจ.ริชเปอร์    Continental Tyres(Thailand) Co.,Ltd.

574  บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด ชลบุรี

575  ร้านธนพรการโยธา พิษณุโลก

576  บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด กรุงเทพฯ

577  Nana.Herb.Co.,Ltd. บุรีรัมย์

578  CAT Telecom  กรุงเทพฯ

579  MTAK TECHNOLOGY CO.,LTD. กรุงเทพฯ

580  บริษัท สยามซ้นโป จำกัด ชลบุรี

581  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

582  บริษัท ทีพี อินตอร์ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพฯ

583  THAI SUMMIT AUTO PRESS CO.,LTD. ระยอง

584  GMM CHANNEL CO.,LTD. กรุงเทพฯ

585  บริษัท คิง ลามิเนท จำกัด สมุทรสาคร

586  VENTURY CO.,LTD กรุงเทพฯ

587  หจก.เกล็ดหิมะ เค.วัน นครนายก

588  บริษัท เสรีภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด นครราชสีมา

589  บจ. เอ็มทีเค ไทยเอ็นจิเนียร์   ลำลูกกา ปทุมธานี

590  โรงงานกุ้งแห้งแสนเจริญ นครศรีธรรมราช

591  Excel Transport International Co.,Ltd. กรุงเทพฯ

592  ร้านกลมเกลียวและเก็บเกี่ยว ตาก

593  บริษัท ที.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

594  หจก.วัชชิระเอ็นจิเนียริ่ง อุดรธานี

595  กรุงเทพประกันชีวิต ลพบุรี

596  หจก.สุขสุวัสดิ์เสาปูน บุรีรัมย์

597  หจก. บีพี. คลู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส สมุทรปราการ

598  ร้านนุชนาฏ อิเล็กทรอนิคส์  พระนครศรีอยุธยา

599  BCON CO.,LTD.  กรุงเทพฯ

600  บริษัท ไม้ดี จำกัด ยะลา

601  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา กาญจนบุรี

602  หจก. กฤชกร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย กรุงเทพฯ

603  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิษณุโลก

604  บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด สมุทรปราการ

605  บริษัท แฮปปี้ ฮับ สปอร์ตส์ แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด กทม.

606  บริษัท ว.มานี การช่าง จำกัด ราชบุรี

607  พรรณีฟาร์ม ราชบุรี

608  กลุ่มวิสาหกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ราชบุรี

609  หจก.9-ไนน์เซอร์วิส 99 นนทบุรี

610  บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน

611  หจก.เซอร์วิสเวิลด์ ประเทศไทย ขอนแก่น

612  บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  ระยอง

613  บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค  กรุงเทพฯ

614  บริษัท สยามคาเฟอีน จำกัด ชลบุรี

615  บริษัท เอส พี เทสติ้ง แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด ระยอง

616  บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด กรุงเทพฯ

617  บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด  เชียงใหม่

618  บริษัท ยู สมาร์ท กรีน (ไทยแลนด์) จำกัด นครราชสีมา

619  บริษัท ธนกรฟาร์ม จำกัด สุราษฎร์ธานี

620  บริษัท บิลล์ อินเตอร์เทค จำกัด กรุงเทพฯ

621  บริษัท พีคไลค จำกัด กรุงเทพฯ

622  K.S. ฟาร์ม ชลบุรี

623  บริษัท ทีทีเคซี อิเลคทริค จำกัด ระยอง

624  ร้านวินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพฯ

625  หจก.เอ็ม. เทค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น สมุทรปราการ

626  บริษัท เอ็น-สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นนทบุรี

627  บริษัท เอ็นดีเก้าเก้าเก้า จำกัด กรุงเทพฯ

628  บริษัท เพอร์เฟค โฮม รีสอร์ต จำกัด กรุงเทพฯ

629  หจก.แอ็คเซ็สวัน ขอนแก่น

630  ร้านแสงทองบริการ กาญจนบุรี

631  ร้านวินเกษตร อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

632  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

633  บริษัท ซี.เอส. โอ. คูณทรัพย์ จำกัด หนองคาย

634  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี

635  บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ

636  หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น ร้อยเอ็ด

637  บริษัท โต. วิศวกรรม-ก่อสร้าง จำกัด ปทุมธานี

638  บจ. เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

639  ดีเทค เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม กรุงเทพฯ

640  บริษัท พลัสติจูด จำกัด นนทบุรี

641  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

642  ร้านเฮงไพศาล สระบุรี

643  บริษัท บางกอก เฟอร์ไทล์ จำกัด ปทุมธานี

644  บริษัท เอ็กแซ็คเทค จำกัด ระยอง

645  บริษัท ซีที พลัส จำกัด กรุงเทพฯ

646  หจก.เกียรติสถาพรโลหะกิจ (1991) นครสวรรค์

647  หจก.อินโนเวชั่นแล็บ ขอนแก่น

648  บริษัท เอ. เอ็น. ที. การโยธา จำกัด กรุงเทพฯ

649  สำนักงานกฎหมายศิรชัชและเพื่อน ชลบุรี

650  WS Engineering International Group Co.,Ltd. สมุทรปราการ

651  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย กรุงเทพฯ

652  บริษัท สินิซัน กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ

653  หจก.ท่างาม ซิตี้รีสอร์ท สิงห์บุรี

654  Test Line Engineering Co.,Ltd.  ราชบุรี

655  บริษัท ทีแอร์โร่ คอนโทรล จำกัด สมุทรปราการ

656  บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ์ จำกัด นครราชสีมา

657  บริษัท ควอนตัม เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ระยอง

658  บริษัท ไทย เอเจนซี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี

659  บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์

660  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทองไฟฟ้า  นครศรีธรรมราช

661  บริษัท ธนธรชัย ซัพพลาย จำกัด   นนทบุรี

662  บริษัท ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด  นครศรีธรรมราช

663  บจ. จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์  กรุงเทพฯ

664  บริษัท ฟิวเจอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ

665  ร้านเจริญกิจวัสดุภัณฑ์ ชุมพร

666  บริษัท ศรัณรัตน์ อินสเปคเตอร์ จำกัด นนทบุรี

667  บริษัท ธนธร โกลเด้น พาร์ท จำกัด กรุงเทพฯ

668  บริษัท ดีซีเอ็น โซลูชั่น จำกัด นครราชสีมา

669  ร้านอาหาร นครปฐม

670  บริษัท น้ำดิบ จำกัด สุโขทัย

671  บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

672  สวนบุศกร ตราด

673  ร้านรุ่งเรืองทรัพแกรนิต ศรีสะเกษ

674  บริษัท ที.วาย.ซอง จำกัด กรุงเทพฯ

675  บริษัท พี วี เอ็ม ดิจิคัท จำกัด กรุงเทพฯ

676  บริษัท ภูมิ - ไท ไลฟ์ จำกัด สุรินทร์

677  หจก.สุราษฎร์ - กระบี่เทรดดิ้ง สุราษีฎร์ธานี

678  หจก.มงคลพรหม ระนอง

679  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดำรงศิริ กรุงเทพฯ

680  Sunetgist Co. Ltd., กรุงเทพฯ

681  หจก.กิจการฟ้ารุ่ง สมุทรสาคร

682  ธนาคารธนชาต  บางนา  กรุงเทพฯ

683  บริษัท โมเดิร์น ดีโพท์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ชลบุรี

684  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

685  องค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพฯ

686  บริษัท พีแอนด์ที บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี

687  บริษัท ยู.เอฟ.เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด สุพรรณบุรี

688  บริษัท วงษาธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราชบุรี

689  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

690  สำนักงานพัฒนาชุมชุนสุรินทร์

691  บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี

692  ร้านนิวแลมป์ กรุงเทพฯ

693  Simple Trading Co.,Ltd.

694  บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟูดส์ จำกัด ราชบุรี

695  บริษัท คอนดักแต้นท์ บาลานซ์ จำกัด

696  ต้นศิลป์อาร์ต โฮมรีสอร์ต นครราชสีมา

697  บริษัท เธอร์ทีนายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

698  บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด

699  บริษัท รวมใจไทยฟาร์ม อินดัสทรี จำกัด สมุทรสาคร

700  บริษัท เอ เอส เจ จำกัด  กรุงเทพฯ

701  บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด กรุงเทพฯ

702  ร้านปูนาไบหยก2lg144 กรุงเทพฯ

703  บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด นครปฐม

704  บริษัท เค อาร์ เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ชลบุรี

705  บริษัท เอพีแอนด์อี โซลูชั่นส์ จำกัด ภูเก็ต

706  ดีเจริญ ศรีสะเกษ

707  บริษัท วิริยะกรุ๊ป จำกัด สุราษฎร์ธานี

708  หจก.เอสพี แอดวานซ์โซลูชั่น นนทบุรี

709  บริษัท เอ็นคอนส์ อินิทิเอท จำกัด กรุงเทพฯ

710  หจก.สอนขับรถยนต์แสงอาทิตย์ กรุงเทพฯ

711  บริษัท ไทยโซล่าร์ฟิวเจอร์ จำกัด

712  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด กรุงเทพฯ

713  บริษัท ริท เรฟโวลูชั่น เทค จำกัด ปทุมธานี

714  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จ.ตาก

715  Ortho Clinical Diagnostics (Thailand) Ltd. ปทุมธานี

716  Product and Build co.,Ltd. อุบลราชธานี

717  Kitti Apartment สระบุรี

718  แบมบู เฮ้าส์ อุดรธานี

719  บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพฯ

720  บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพฯ

721  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

722  บริษัท เอส อาร์ กรีน จำกัด กรุงเทพฯ

723  บริษัท พีโอ-ออย จำกัด กรุงเทพฯ

724  บริษัท พีโอ-ออย จำกัด นครราชสีมา

725  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

726  บริษัท เทคนิค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

727  บ.ทรัพย์ทวีชัย พลาสแพค กรุงเทพฯ

728  บ.วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส นครปฐม

729  หจก.พารวย เอนจิเนียริ่ง ระยอง

730  หจก. มอเตอร์โซน เทคนิคคอล เซอร์วิส

731  วิศวยนต์ ออโต้เซอร์วิส อุบลราชธานี

732  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม่

733  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา กรุงเทพฯ

734  บจ. กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต กรุงเทพฯ

735  บจ.อลังการ พลาสติกไทย สมุทรปราการ

736  บจ. คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม สุราษฎร์ธานี

737  บริษัท ดีไซเอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  กรุงเทพฯ

738  บริษัท วิกเกอร์ พลัส จำกัด ปทุมธานี

739  หจก.มณีนารถ พี ที เอ็น  ชลบรี

740  บริษัท ซัคเซส เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

741  บริษัท บี. พี. เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

742  หจก. เค. เอส. อี โคราช

743  ร้านอร่ามการไฟฟ้า - ประปา  อุดรธานี

744  บริษัท ฟิวส์ เรสซิ่ง จำกัด  กรุงเทพฯ

745  หจก. สุพจน์ การไฟฟ้า สมุย สุราษฎร์ธานี

746  บริษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปทุมธานี

747  ร้านเรืองอุไร การเกษตร  ลพบุรี

748  บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

749  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

750  บริษัท คริสตัลอินโนเทค จำกัด  กรุงเทพฯ

751  Samroeng Conference  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

752  บริษัท แสงสหมิตร จำกัด   กรุงเทพฯ

753  บริษัท เอ็มซีซี เฮลซ์ เซอร์วิส จำกัด   นนทบุรี

754  หจก.นิวง่วนแสงไทย  เมือง อุดรธานี

755  Boswell Connection Group Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ

756  CAT  หลักสี่ กรุงเทพฯ

757  บริษัท ลอย ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด  กรุงเทพฯ

758  บริษัท ไทย-แมน ซัพพลายเออร์(ประเทศไทย) สงขลา

759  บริษัท เฮดบอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ

760  ร้านศรีธาตุแบตเตอรี่  อุดรธานี

761  T2S ENGINEERING Co.,Ltd.   ชลบุรี

762  ร้าน ไซ-แอม อาร์ต  พิษณุโลก

763  LAOS/USA

764  บริษัท อีซูซุ จำกัด   ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

765  ร้าน ก.เจริญ  พะเยา

766  บริษัท พีดี 84 คอร์เปอเรชั่น จำกัด   นนทบุรี

767  บริษัท ต้องธรรม เทรดดิ้ง จำกัด  เชียงใหม่

768  บริษัท คิว.เทค. พาร์ทเซอร์วิส จำกัด  นครปฐม

769  บริษัท ศรีไทยฟู้ดเซอร์วิส จำกัด สวนหลวง กรุงเทพฯ

770  บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด   กรุงเทพฯ

771  บริษัท ทีม่า รีโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ปทุมธานี

772  สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี

773  หจก. นาน นาน คำไผ่ 1 กาฬสินธุ์

774  ร้านเล็กเจริญ  กำแพงเพชร

775  หจก. น. วิทิตก่อสร้าง  นนทบุรี

776  บริษัท เอ แอนด์ พี ดริลลิ่ง จำกัด  ลำปาง

777  บจก.อุตสาหกรรมสีเขียว น้ำใส  กรุงเทพฯ

778  บจก.พรสวัสดิ์ ก่อสร้าง นครสวรรค์

779  หจก. ธงชัย เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   กรุงเทพฯ

780  บจก. ดี ดับเบิ้ลยู แอลเทค  นครราชสีมา

781  สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี

782  หจก. นาน นาน คำไผ่ 1 กาฬสินธุ์

783  ร้านเล็กเจริญ  กำแพงเพชร

784  หจก. น. วิทิตก่อสร้าง  นนทบุรี

785  บริษัท เอ แอนด์ พี ดริลลิ่ง จำกัด  ลำปาง

786  บจก.อุตสาหกรรมสีเขียว น้ำใส  กรุงเทพฯ

787  หจก. ธงชัย เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง   กรุงเทพฯ

788  บจก. ดี ดับเบิ้ลยู แอลเทค  นครราชสีมา

789  บจก.พรสวัสดิ์ ก่อสร้าง นครสวรรค์

790  หจก.ดวงดารา  บุรีรัมย์

791  บจก.เอ.เอส. 2013  พระนครศรีอยุธยา

792  บริษัท ไทยคัลเลอร์อาร์ท จำกัด

793  มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต  สีลม กรุงเทพฯ

794  บริษัท ซีแอนด์เอส อะแกรนไดซ์ จำกัด กรุงเทพฯ

795  บริษัท แอลดีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลำลูกกา ปทุมธานี

796  บริษัท ที.เค เพาเวอร์ จำกัด  กรุงเทพฯ

797  บริษัท สมาร์ท ไอซีที จำกัด  นนทบุรี

798  Sumitomorubber Thailand Ltd. อมตะซิตี้ ระยอง

799  ศรีปราจีนตรวจสภาพรถ  ปราจีนบุรี

800  Lenk Frozen Foods (Asia) Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ

801  บริษัท เอสทีเอสโปรดักส์ จำกัด  สมุทรปราการ

802  หจก.พ.สุวรรณธุรกิจก่อสร้าง  กาฬสินธุ์

803  บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด  สมุทรปราการ

804  บริษัท เอสเอสแอนด์พีบราเทอร์  จำกัด  กรุงเทพฯ

805  บริษัท สยาม อิมพอร์ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

806  K SIAM CORPORATION LTD.  Bangkok

807  บริษัท บรรจงออโต้พาร์ท จำกัด อุดรธานี

808  TVK

809  บริษัท เอ็ม.โอ.ออโต้แอร์  อุดรธานี

810  บริษัท โฮมสบาย อินโนเวชันส์ จำกัด นนทบุรี

811  บริษัท เอมาสเทค จำกัด  ประเวศ กรุงเทพฯ

812  IMMENSE EARTH Co.,LTD.  ปทุมธานี

813  บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด สระบุรี

814  อู๋เจริญแอร์ เซอร์วิส  อุทัยธานี

815  บริษัท เซฟ ที คัท โกล์ด จำกัด  กรุงเทพฯ

816  บจ. ออฟทิไมซ์ คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี สมุทรสาคร

817  สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร สระแก้ว

818  อู๋เจริญแอร์ เซอร์วิส  อุทัยธานี

819  บริษัท เอ.เอ็ม.เน็ตเวิร์คโซลูชั่น จำกัด  ปัตตานี

820  ร้านอินเทลไลท์ ชลบุรี

821  บริษัท พาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กรุงเทพฯ

822  V-WIZARD Co.,Ltd. กรุงเทพฯ

823  บจ.คอมมูนิเคชั่น แอลไลแอ็นซ์ เน็ทเวิร์ค   ระยอง

824  หจก. ธนารีย์ แอนด์ แมททิเรียล  นนทบุรี

825  Big and Long Co.,Ltd.  นนทบุรี

826  บจ. อี.แอล.อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง  นนทบุรี

827  EGAT  กรุงเทพฯ

828  บริษัท อี.เอส สยาม อินเตอร์เทค จำกัด  ชลบุรี

829  บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด  สระบุรี

830  บริษัท สุริยวงศ์การไฟฟ้า จำกัด  นครสวรรค์

831  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   นครศรีธรรมราช

832  หจก.ไทย เอ็กซ์เชนเจอร์  สมุทรปราการ

833  หจก.ไทย เอ็กซ์เชนเจอร์  สมุทรปราการ

834  ออมสินโมบาย   อุบลราชธานี

835  บจ. ไอเด้นเน็ตเทรดดิ้ง(ประเทศไทย)   ปทุมธานี

836  บริษัท บุญคุณพืชผล จำกัด   เพชรบูรณ์

837  บริษัท เคเจเอ็มพี ออโตพาร์ท จำกัด  สมุทรสาคร

838  บริษัท เอส.เจ.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ

839  บริษัท บัวน้อย เอส.เค 2015 จำกัด  สุรินทร์

840  บจ. บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง  กรุงเทพฯ

841  บริษัท สยามวินเนอร์ 2014 จำกัด    กรุงเทพฯ

842  บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด  กรุงเทพฯ

843  บจก. วิศวและอุตสาหกรรมบริการ    กรุงเทพฯ

844  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)    ฉะเชิงเทรา

845  บริษัท วินเนอร์ อีเล็คทริค จำกัด  นนทบุรี

846  บริษัท เอพี แมฟเวอริค จำกัด  กรุงเทพฯ

847  บจ.ดี.เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์อินสเปคเตอร์

848  บริษัท มอนแชโดว์ จำกัด  หลักสี่ กรุงเทพฯ

849  บจ. เอสเคที เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(2016) กทม.

850  บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จำกัด  กรุงเทพฯ

851  บริษัท จันตมา จำกัด  กรุงเทพฯ

852  Excellent Engineering Design Ltd. สมุทรปราการ

853  DENSO(THAILAND) Co.,Ltd.  ชลบุรี

854  บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์  ชุมพร

855  ร้าน กู๊ดส์ ไอที  เชียงใหม่

856  บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด (สนญ.) กรุงเทพฯ

857  บริษัท เวิลด์สมาร์ท จำกัด  กรุงเทพฯ

858  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิริ  กรุงเทพฯ

859  บริษัท เคทีพี พัฒนา จำกัด กรุงเทพฯ

860  บริษัท เอ็ม เอส ซี ฟลอรีช จำกัด  กรุงเทพฯ

861  บริษัท อี-แท็บ (ประเทศไทย)  จำกัด กรุงเทพฯ

862  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

863  ร้านโดมคอมพิวเตอร์  สุพรรณบุรี

864  ร้านทวีผล ทวีโชค นครราชสีมา

865  บริษัท ซีเอ็มเค เอ็นจิเทค จำกัด  เชียงราย

866  สวนเฌอ อ.สอยดาว จันทบุรี /คูคต ลำลูกกา

867  หจก.ไทยศตวรรษ อิเล็คทริค ซิสเท็มส์    กรุงเทพฯ

868  บริษัท จุฑาอินเตอร์เทรด จำกัด  บางเขน  กรุงเทพฯ

869  บริษัท เคลียร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง   สระบุรี

870  บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด  ประเวศ  กรุงเทพฯ

871  บริษัท เบญจชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สมุทรสาคร

872  อสเค อินเตอร์กรุ๊ป  ศรีสะเกษ

336 และในนามบุคคลธรรมดาทั่วไป